เทคนิคประหยัดพลังงานห้องเย็น

บริการออกแบบห้องเย็น และจำหน่ายห้องเย็นสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ

เทคนิคประหยัดพลังงานห้องเย็น

  • เลือกเครื่องทำความเย็นให้เหมาะกับพื้นที่ ต่อการใช้งาน ทำให้ได้ความเย็นที่เหมาะสมและช่วยประหยัดพลังงาน
  • ตรวจดูพื้นที่ในการใช้งานต่างๆ อย่างเช่น การหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศ ให้พอเหมาะ เพื่อลดต่อการสูญเสียของพลังงาน
  • ตรวจสภาพการทำงานของ ลักษณะห้องเย็นอยู่สม่ำเสมอ เช่นแผ่นฉนวน ผนังประตู และระบบในการทำความเย็นให้ดีอยู่เสมอ
  • อบรมพนักงาน และให้ความรู้ สำหรับผู้ที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ เกี่ยวกับห้องเย็น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีต่อระบบห้องเยือกแข็ง หรือห้องเย็น
  • เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของห้องเย็น ให้เสื่อมสภาพน้อยที่สุด และมีผลต่อการประหยัดพลังงานในระยะยาว
No Comments

Post A Comment