ห้องเย็น , ห้องเย็นสำเร็จรูป

Description

ห้องเย็นที่บริษัทได้ออกแบบและติดตั้ง ถูกออกแบบตามหลักวิศวกรรม ตามมาตรฐานสากล อาทิ (ASHRAE) AMERICAN SOCIETY OF HEATING , REFRIGERANT AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS , ตามมาตรฐานของ (IIAR) INTERNATIONAL INSTITUTE OF AMMONIA REFRIGGERATION และยังได้ เป็นสมาชิกของสมาคม เครื่องทำความเย็น ในไทย ด้วย (THAI REFRIGERATION ASSOCIATION) ซึ่งในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของเราบริษัทได้ใช้ Computer softwares เพื่อความแม่นยำในการคำนวณสำหรับ PRODUCT แต่ละชนิดโดยเฉพาะ อาทิ

  • ออกแบบ และติดตั้งห้องเย็นสำเร็จรูป ราคามิตรภาพ (Prefabricated Cold Storages, Customized Dimension)
  • ออกแบบ และติดตั้งเครื่องทำความเย็นที่มีคุณภาพ อุณหภูมิ +16 C ถึง -35 C (Refrigeration Systems)
  • ออกแบบ ระบบทำความเย็นอื่น ๆ ตามความต้องการ (Refrigeration Designed and Built to Requirements) เช่น
   • ห้องเย็นเก็บผัก,ผลไม้ ทุกชนิด (Produces Storage)
   • ห้องเย็น ความชื้นสัมพัทธ์สูง และ ห้องเย็น ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ (Humidity Control Storage)
   • ห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์, ห้องเย็นเก็บอาหาร, ห้องเย็นเก็บผัก, แป้งขนมปัง (Meats, Foods, Vegetables, Dough Storage)
   • ห้องแช่เยือกแข็ง (AIR-BLAST FREEZER)
   • ห้องเย็นเก็บสารเคมีไวไฟ (Flammable Chemicals Storage)
   • ห้องเย็น PACKING อาหาร (Food Packing Cold Room)
   • ห้องเย็นเก็บน้ำผลไม้ (Fruit Juices Storage)
 • เรารับติดตั้งและออกแบบ ห้องเย็นสำเร็จรูป พร้อมเครื่องทำความเย็นจากยุโรปคุณภาพสูง
 • ห้องเย็นอุณหภูมิ +15 °C ถึง  -45°C
 • ห้องเย็นความชื้นสัมพัทธ์สูง สำหรับเก็บผัก,ผลไม้,ดอกไม้
 • ห้องเย็นความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ สำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์พืช,พริกแห้ง,หอม.กระเทียมแห้ง
 • ห้องเย็นชนิดพิเศษควบคุมอุณหภูมิได้ ±5°C
 • ห้องผลิตสำหรับ Packing และผลิตสินค้าเพื่อส่งออกตามมาตรฐานยุโรปและอเมริกา
 • ใช้ทีมติดตั้งของบริษัท ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ทำให้ผลงานออกมาได้คุณภาพ  มาตรฐานสูงสุด
 • มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์
 • มีห้องเย็นแบบเคลื่อนย้ายได้ จำหน่าย (สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้รถ 6 ล้อ)
 • บริการติดตั้งเร็ว ทั่วประเทศ ใช้น้ำยาได้หลากหลายชนิด ทั้ง R-22,R-134a,R-404a,R-507,R-510

 

 ห้องเย็น INTER KOOL

ด้วยประสบการณ์ความชำนาญการสร้าง ห้องเย็น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญเรื่องห้องเย็นมา้ป๋นอันดับหนึ่ง สามารถออกแบบ และสร้างห้องเย็นได้ตามความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดี และประหยัดค่าไฟทำให้ลดต้นทุน ของสินค้าที่เก็บในห้องเย็นต่ำกว่าของคู่แข่งแน่นอน   ห้องเย็น “INTER KOOL” ออกแบบและสร้างตามมาตรฐานของ ASHRAE  ( American society of heating,refrigerating and air-conditioning engineers ) และสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ( Thai refrigeration association ) และเราได้ส่งวิศวกรไปฝึกอบรม การออกแบบและติดตั้งที่ประเทศเยอรมันนี ในหลายครั้งเพื่อเพิ่มเติมความรู้และวิธีการใหม่ๆ อยู่สม่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาสินค้า ห้องเย็น ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทออกแบบห้องเย็นหลากหลายประเภท อาทิ เช่น

• ห้องเย็นเก็บผัก,ห้องเย็นเก็บผลไม้

• ห้องเย็นเก็บพริกแห้ง, ห้องเย็นเก็บหอมแห้ง,ห้องเย็นเก็บหอมใหญ่

• ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล

• ห้องเย็นเก็บสารเคมี ( ป้องกันการระเบิด) Explosion Proof

• ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธ์พืช

• ห้องเย็นผลิตสินค้าอุณหภูมิ + 15 oC

• ห้องเย็นแบบเคลื่อนที่ได้