ห้องอบลำใย และห้องบ่มใบยาสูบ

Description

จากแผ่นฉนวนสำเร็จรูปคุณภาพสูงของบริษัท เราจึงนำมาใช้เป็นผนังและเพดานห้องอบลำใย และห้องบ่มใบยาสูบเพื่อเป็น การประหยัดพลังงาน , ประหยัดค่าไฟ , ประหยัดเวลาก่อสร้าง โดยใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดไอน้ำ (BOILER) คุณภาพสูงสุด จากต่างประเทศ