เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด

Description

บริษัทได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทย โดยใช้แผ่น PLATE มาทำเป็น FREEZER และเป็นชุดเดียวกันกับคอมเพรสเซอร์ เพื่อให้เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย