เครื่องแช่เยือกแข็ง

ในการแช่เยือกผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงเครื่องจักรที่จะนำมาใช่แช่แข็งให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยบริษัทมี เครื่องจักรจำหน่ายและติดตั้ง หลากหลายชนิด

  • ห้องแช่เยือกแข็งแบบลมแรง (AIR BLAST FREEZER)
  • เครื่องแช่เยือกแข็งแบบสายพานตรง (TUNNEL FREEZER)
  • เครื่องแช่เยือกแข็งแบบหมุนวน (SPIRAL FREEZER)
  • เครื่องแช่แข็งแบบ PLATE (PLATE FREEZER)
small_c_popup.png

ส่งข้อความถึงเรา