ห้องแช่แข็งแบบลมแรง

ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า  ตามชนิดและขนาดของสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าหลังการแช่แข็งเป็นไปตามมาตรฐานของยุโรปและอเมริกา  สามารถทำความเย็นได้ถึง -45°C และใช้เวลาในการแช่เย็นน้อย  สะดวก  ประหยัดกว่าการแช่เย็นวิธีอื่น  ทางบริษัทยังมีห้องแช่แข็งเพื่อสามารถทดลองแช่เย็นสินค้าให้ท่านก่อนสร้างจริง  โดยห้องแช่แข็งบริษัทออกแบบและติดตั้งสามารถดูแลรักษาง่าย  ค่าบำรุงรักษาต่ำ

ห้องแช่แข็งแบบลมแรง (Air Blast Freezer )

  • เราออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่จะฟรีสในห้อง เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงสุดใช้เวลาน้อยที่สุดในการฟรีส   โดยทางบริษัทมีห้องทดสอบการฟรีสก่อนการสร้างจริง   เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจก่อนการสร้าง
  • ห้อง Air Blast เป็นห้องที่ต้องออกแบบพิเศษไม่เหมือนห้องเย็นทั่วๆไป  ถ้าผู้ออกแบบไม่เข้าใจด้วยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ฟรีสมีปัญหา   ฟรีสไม่แข็งหรือสินค้าที่ผ่านการฟรีสมีคุณภาพไม่ดี   ดังนั้นห้อง Air Blast ที่ดีต้องออกแบบตามสินค้าแต่ละชนิด
  • บริษัทออกแบบห้อง Air Blast หลากหลายประเภทตั้งแต่อุณหภูมิ -35 oC ถึง -50 oC เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพสูงสุดและประหยัดค่าไฟ เรามีน้ำยา ให้ใช้หลากหลายชนิด ตั้งแต่ R404a , R507 ,และแอมโมเนีย ( NH 3 )
small_c_popup.png

ส่งข้อความถึงเรา