ห้องรมยา

ในอุตสาหกรรมส่งออก ผัก, ผลไม้และดอกไม้ ของเมืองไทย จำเป็นต้องใช้ห้องรมยาเพื่อฆ่าแมลงต่าง ๆ ที่ติดกับผลไม้, ดอกไม้ บริษัทจึงได้คิดค้นและพัฒนาห้องรมยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการรั่วของแก๊สภายในห้องและมั่นใจในการใช้งาน

small_c_popup.png

ส่งข้อความถึงเรา