ห้องเย็น ผลงาน

ห้องเย็น  ผลงานวิศวกร ที่มีออกแบบ หลากหลายประเภท ห้องเย็นรักษ์โลก 
ช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ประหยัดค่าไฟ ช่วยลดภาระผู้ประกอบการ มีความแข็งแรงจากวัสดุ แผ่นฉนวนทนความร้อนสูง ปกป้องเพลิงไหม้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้อุณหภูมิห้องที่คงที่ สั่งทำห้องเย็น ได้หลายขนาด ทำตามสั่งได้ทุกงบประมาณ งบน้อยก็เป็นเจ้าของห้องเย็นได้ มีห้องเย็น ขนาด 24*24*24 จำหน่ายจากโรงงาน ติดตั้งได้ทันที ภายใน1วัน โดยมีใบรับประกัน สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ห้องเย็นทุกประเภท ทำให้คุณลูกค้าทุกท่านสบายใจ เมื่อเรียกใช้บริการจากเรา ขอขอบพระคุณ

ห้องเย็นเก็บผัก เก็บผลไม้

Cool Room Chill Room

ห้องเย็น เก็บผัก ห้องเย็นเก็บผลไม้ ( Chill Room ) มักมีอุณหภูมิอยู่ที่ +4 ถึง 0 oC ในบางห้อง อาจมีการควบคุมความชื้น สัมพัทธ์ด้วย ให้เหมาะกับการเก็บผัก เก็บผลไม้ประเภทนั้นๆ มีขนาดตั้งแต่ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 9.0 เมตร ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่งออกและนำเข้าผัก,ผลไม้ ห้อง Chill Room ส่วนใหญ่ใช้น้ำยาฟรีออน ( R22, R134a, R404a) ได้หลากหลายชนิด ห้องเย็น (Chill room) สามารถใช้เก็บรักษาสินค้า ทำให้มูลค่าของสินค้าสูงขึ้น คงคุณภาพสินค้าได้อย่างดีเยี่ยม เป็นห้องเย็นอีกประเภท ที่นิยมทั้งประเทศไทย และ ประเทศจีน สำหรับการส่งออก ผลไม้ทุเรียน ที่เป็นสินค้ายอดนิยม

ห้องเย็น
ห้องเย็น เก็บเนื้อสัตว์

ห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์

Cold Room

ห้องเย็น เก็บเนื้อสัตว์ ( Cold Room ) นิยมใช้อุณหภูมิอยู่ที่ -18 ถึง -25 oC เพื่อเป็นการ ชะลอการเติบโต ของจุลินทรีย์ ที่อยู่ในเนื้อสัตว์ หรือพวกอาหาร ทำให้เนื้อสัตว์เก็บได้ยาวนาน โดยปกติถ้าสินค้า ผ่านการแช่แข็งมาแล้ว และนำมาเก็บในยังห้องนี้ จะสามารถเก็บได้อย่างมากสุด ประมาณ 2 ปี ห้องเย็นประเภทนี้ จะนิยมใช้มาก ในอุตสาหกรรมประมง, ปศุสัตว์ ห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่บางห้องยาวถึง 50 – 60 เมตร เลยทีเดียว และสูงถึง 9.0 เมตร ใช้น้ำยาทั้งฟรีออน ( R22, R404a, R507 และแอมโมเนีย ( NH3)) เป็นห้องเย็นอีกประเภท ที่มีประโยชน์ต่อชาวประมง เป็นอย่างมาก ทำให้อาหารทะเล จำหน่ายได้ในราคาสูง รวมถึงป้องการเน่าเสียได้เป็นอย่างดี 

ห้องแช่แข็งลมแรง

Air Blast Freezer

ห้องแช่แข็งลมแรง หรือเรียกอีกชื่อว่า Air Blast Freezer เป็นห้องที่สำคัญ ในอุตสาหกรรม การแปรรูปเนื้อสัตว์ อาทิ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่  เป็นห้องแช่ที่จะเปลี่ยนสภาพจากสินค้าสด เป็นสินค้าแช่แข็งคุณภาพสูง แบบเฉียบพลัน ห้องเย็นประเภทนี้ ทำงานโดยการลดอุณหภูมิของห้อง ไปถึงจุดอุณหภูมิ ที่ต้องการ การแช่แข็งนี้ จะไม่ทำให้เซลล์ในเนื้อสัตว์ เกิดอาการฉีกขาด มีความยืดหยุ่น ของเนื้อสัตว์ ใกล้เคียงกับก่อนเข้าห้องแช่แข็งทั่วไป เพราะถ้านำสินค้าสด หรือเนื้อสัตว์ไปแช่แข็งที่ห้องเย็น-20 oC จำทะให้เซลล์ฉีกขาดเนื้อสัตว์ จะทำให้เนื้อเละ ไม่น่ารับประทาน ปกติห้อง Air Blast Freezer จะมีอุณหภูมิตั้งแต่ – 35 ถึง -50 oC ใช้น้ำยาทั้งฟรีออน ( R404a,R507 หรือแอมโมเนีย ( NH3 )) นับว่าเป็นอีกห้องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากพอสมควร จึงควรศึกษาก่อน สร้างห้องเย็น เป็นอย่างมาก

ห้องเย็น สำหรับเก็บอาหาร แช่แข็งแบบลมแรง
ห้องเย็น ไลน์ผลิต

ห้องเย็น ไลน์ผลิต

Processing Room

ห้องไลน์ผลิต ( Processing Room ) ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ +16 ถึง +20 oC และควบคุมปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องด้วย ห้องนี้จะมีพนักงานทำงานอยู่ภายใน จำนวนมาก จึงต้องออกแบบ ให้เกิดความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน และสินค้าแต่ละชนิด ห้องนี้ส่วนใหญ่จะใช้น้ำยาฟรีออน ( R22,R134a หรือใช้เป็นน้ำเกลือ (Brine)) ห้องนี้เหมาะกับสินค้า ประเภทอาหารแปรรูป ยา อาหารเสริม ที่ต้องการความสะอาดสูงพอสมควร เป็นห้องเย็นอีกประเภท ที่ต้องการความคลีน ปลอดเชื้อ สำหรับการผลิตสินค้า เป็นอย่างมาก

ห้องเย็นสำหรับเพาะเมล็ดพันธ์

Growth Chamber

ห้องเย็นเพาะเมล็ด ใช้สำหรับทดสอบ ความงอกของเมล็ดพันธ์พืชต่างๆ เหมาะกับพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตยาก อาทิ เมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวโพด,เมล็ดพันธ์ผัก,เมล็ดพันธ์ดอกไม้สวยงาม หรือ ทุเรียน ที่เป็นผลไม้เศรฐกิจ ได้รับความนิยม ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบ ให้เหมาะสมกับการทดสอบเมล็ดพันธ์ได้ทุกชนิด มีหลักการทำงานดังนี้

  1. ควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง
  2. ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง
  3. ระดับแสงสว่างภายในห้อง และควบคุมเวลาทำงานภายในห้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้งานง่ายประหยัดค่าไฟ และการบำรุงรักษาต่ำ และที่สำคัญราคาถูกกว่าของต่างประเทศมากๆ

ห้องเย็น ประเภทนี้ เหมาะกับชาวสวนเกษตรกร ใช้สำหรับการ เพาะเมล็ดพันธ์ ที่มีการเติบโตยาก ช่วยสร้างผลผลิต ได้มากขึ้น จากการใช้ Growth Chamber 

ห้องเย็นสำหรับเพาะเมล็ดพันธ์
ห้องเย็น สำหรับรมยา

ห้องเย็น สำหรับรมยา

Fumigation Room

ห้องเย็น สำหรับรมยา ในอุตสาหกรรมส่งออกผักและผลไม้ ของประเทศไทย ซึ่งมีการส่งออก ไปยังต่างประเทศค่อนข้างมาก จึงอาจก่อเกิดปัญหา เรื่องแมลง และ ไข่ ของแมลง อาจมีติดไปกับผักและผลไม้นั้นได้ ทางบริษัทจึงได้คิดค้นห้องรมยา ซึ่งสามารถใช้รมยาได้หลากหลายชนิด เช่น ฟอสฟีส ( Phosphine) และ เมทิลโบรไมค์ ( Methylbromide ) ทำให้มีความปลอดภัยในการรมยา ใช้งานง่ายมีการทดสอบการรั่วมาเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาการรั่วไหล ของสารเคมีอย่างแน่นอน และบริษัทยังได้ส่งออกห้องรมยาไปยังต่างประเทศด้วย ห้องรมยา ที่บริษัทออกแบบ ติดตั้งง่ายราคาประหยัดคุ้มค่า เป็นอีกห้องที่คุณควรเลือกใช้เป็นอย่างมาก ได้ประโยชน์มากมาย

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น

Hotline : 081-9857063, 093-6392989 หรือ

ห้องเย็น
small_c_popup.png

ส่งข้อความถึงเรา