Coldroom

ผลงานห้องเย็น

เนื่องจากมีลูกค้า ติดต่อเข้ามาสอบถาม กันอย่างมากมาย เกี่ยวกับห้องเย็น ในหลายๆชนิด ที่ทาง บริษัท อินเตอร์ คูลลิ่ง ดีไซน์ จำกัด ได้จำหน่ายไปยังลูกค้าหลายๆท่าน และเพิ่มความสะดวกต่อผู้เข้าชม ที่สนใจระบบที่ใช้กับห้องเย็นต่างๆ เราจึงรวบรวมข้อมูลผลงาน ห้องเย็น ทุกชนิด ที่เราได้ผลิตออกแบบรวมถึงติดตั้ง มารวบรวมไว้ให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น ประหยัดเวลาก่อนติดต่อสอบถาม เพราะเหมาะสำหรับผู้ที่อยากศึกษา กรณีเตรียมความพร้อม ก่อนติดตั้ง ห้องเย็นในประเภทที่ต้องการใช้งาน และเรายังมีทีมวิศวกรที่พร้อมให้ข้อมูลห้องเย็นแบบเจาะลึก ตามงบประมาณของทุกท่านอีกด้วยครับ

ห้องเย็น สำหรับเก็บผัก ผลไม้สด ( Chill Room )

ห้องเก็บผัก และผลไม้สดทั่วไป ( Chill Room ) มักมีอุณหภูมิอยู่ที่ +4 ถึง 0 oC และในบางห้องอาจมีการควบคุมความชื้น สัมพัทธ์ด้วย ให้เหมาะกับการเก็บผัก,ผลไม้ประเภทนั้นๆ มีขนาดตั้งแต่ กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 9.0 เมตร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่งออกและนำเข้าผัก,ผลไม้ ห้อง Chill ส่วนใหญ่จะใช้น้ำยาฟรีออน ( R22, R134a, R404a)ได้หลากหลายชนิด

ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหารแช่แข็ง ( Cold Room )

ห้องเก็บอาหารแช่แข็ง ( Cold Room ) จะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ -18 ถึง -25 oC เพื่อชะลอการเติบโตของจุลินทรีย์ ที่อยู่ในอาหาร ทำให้เก็บได้ยาวนาน โดยปกติถ้าสินค้าผ่านการแช่แข็งมาแล้ว และนำมาเก็บในห้องนี้ จะสามารถเก็บได้อย่างมากสุด ประมาณ 2 ปี ห้องเย็นประเภทนี้จะมีใช้อย่างมาก ในอุตสาหกรรมประมง, ปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่บางห้องยาวถึง 50 – 60 เมตร ก็มี และสูงถึง 9.0 เมตรมีใช้น้ำยาทั้งฟรีออน ( R22,R404a,R507 และแอมโมเนีย ( NH3))

ห้องเย็นสำหรับแช่แข็งแบบลมแรง ( Air Blast Freezer )

ห้องแช่แข็งแบบลมแรง ( Air Blast Freezer ) เป็นห้องที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ต่างๆ เพราะเป็นห้องที่จะเปลี่ยนสภาพจากสินค้าสด เป็นสินค้าแช่แข็งคุณภาพสูง ทำให้เซลล์ในเนื้อสัตว์ไม่ฉีกขาด และมีความยืดหยุ่นของเนื้อสัตว์ ใกล้เคียงกับก่อนแช่แข็ง เพราะถ้านำสินค้าสด หรือเนื้อสัตว์ไปแช่แข็งที่ห้องเย็น-20 oC จำทะให้เซลล์ฉีกขาดเนื้อสัตว์ จะเละไม่น่ารับประทาน ปกติห้อง Air Blast Freezer จะมีอุณหภูมิตั้งแต่ – 35 ถึง -50 oC ใช้น้ำยาทั้งฟรีออน ( R404a,R507 หรือแอมโมเนีย ( NH3 ))

ห้องเย็นสำหรับไลน์ผลิต ( Processing Room )

ห้องผลิต ( Processing Room ) เป็นห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ +16 ถึง +20 oC และควบคุมปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องด้วย ห้องนี้จะมีพนักงานทำงานอยู่ข้างใน จึงต้องออกแบบให้เหมาะสม กับสภาพการทำงาน และสินค้าแต่ละชนิด ห้องนี้ส่วนใหญ่จะใช้น้ำยาฟรีออน ( R22,R134a หรือใช้เป็นน้ำเกลือ (Brine))

ห้องเย็นสำหรับเพาะเมล็ดพันธ์ ( Growth Chamber )

ใช้สำหรับทดสอบ ความงอกของเมล็ดพันธ์พืชต่างๆอาทิ เมล็ดพันธ์ข้าวโพด,เมล็ดพันธ์ผัก,เมล็ดพันธ์ดอกไม้สวยงาม ซึ่งทางบริษัทได้ออกแบบ ให้เหมาะสมกับการทดสอบเมล็ดพันธ์ได้ทุกชนิด โดยมีการควบคุมตามหัวข้อนี้

  1. อุณหภูมิในห้อง
  2. ความชื้นสัมพัทธ์ในห้อง
  3. ระดับแสงสว่างภายในห้อง และควบคุมเวลาทำงานภายในห้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้งานง่ายประหยัดค่าไฟ และการบำรุงรักษาต่ำ และที่สำคัญราคาถูกกว่าของต่างประเทศมากๆ

ห้องเย็นสำหรับรมยา ( Fumigation Room )

ในอุตสาหกรรมส่งออกผักและผลไม้ ของประเทศไทย ซึ่งมีการส่งออก ไปยังต่างประเทศค่อนข้างมาก จึงอาจก่อเกิดปัญหา เรื่องแมลง และไข่ ของแมลง อาจมีติดไปกับผักและผลไม้นั้นได้ ทางบริษัทจึงได้คิดค้นห้องรมยา ซึ่งสามารถใช้รมยาได้หลากหลายชนิด เช่น ฟอสฟีส ( Phosphine) และ เมทิลโบรไมค์ ( Methylbromide ) ทำให้มีความปลอดภัยในการรมยา ใช้งานง่ายมีการทดสอบการรั่วมาเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาการรั่วไหล ของสารเคมีอย่างแน่นอน และบริษัทยังได้ส่งออกห้องรมยาไปยังต่างประเทศด้วย ห้องรมยาที่บริษัทออกแบบ ติดตั้งง่ายราคาประหยัดคุ้มค่า