คำถามเกี่ยวกับห้องเย็น ทุกคำตอบอยู่ที่นี่

คำถามเกี่ยวกับ ห้องเย็น

ห้องเย็น (Cold Room) คือสิ่งก่อสร้างจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ห้องเย็นมีหน้าที่สำหรับจัดเก็บสินค้า ประเภทของสด จำพวกเนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง ผักผลไม้ รวมถึงพืช และเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ต้องการบ่มเพื่อการเพาะเลี้ยง ส่วนใหญ่การใช้ห้องเย็นในการประกอบธุรกิจ จะใช้เก็บสินค้าที่มีการเสื่อมสภาพง่าย ช่วยถนอมสินค้าไม่ให้เกิดการเน่าเสีย หรือเสียหาย ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เป็นอย่างดี การใช้ห้องเย็นจัดเก็บสินค้าในแต่ละประเภท จะมีการกำหนดอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป (ขึ้นอยู่กับสินค้าที่ใช้จัดเก็บภายในห้อง) โดยอุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้จัดเก็บสินค้าประเภทอาหารทั่วไปจะอยู่ที่ -2 จนถึง -18 องศาเซลเซียส ห้องเย็นทำงานในลักษณะควบคุมอุณหภูมิภายในของห้อง โดยเบื้องต้นห้องเย็นแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

ห้องเย็น เก็บเนื้อสัตว์

1. ห้องเย็น เก็บเนื้อสัตว์

ห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ จำพวก หมู เนื้อวัว ไก่ แพะ เป็นต้น ช่วยควบคุมยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี โดยต้องผ่านกรรมวิธีผ่านห้อง Chilling Room เพื่อลดอุณหภูมิให้ต่ำลงที่ -4 ถึง -2 องศาเซลเซียส ซึ่งการลดอุณหภูมิของเนื้อสัตว์จะแตกต่างกันออกไปแต่ละปะเภทอีกด้วย การจัดเก็บเนื้อสัตว์ควรเข้า ห้องเย็น เพื่อลดอุณหภูมิทันที

ห้องเย็น เก็บผักผลไม้

2. ห้องเย็น เก็บผักผลไม้

ห้องเย็นเก็บผักผลไม้ การถนอมผลผลิตจากการเกษตร คงคุณภาพหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นอย่างดี เพราะผักสดหรือผลไม้สด มักจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ โดยอุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้จะอยู่ที่ 0 ถึง 10 องศาเซลเซียส ช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการเน่าเสีย ป้องกันไม่ให้ผักกลายเป็นอาหารเป็นพิเศาได้อีกด้วย ที่เรียกว่า Pathogen

ห้องเย็น เก็บอาหารแช่แข็ง

3. ห้องเย็น เก็บอาหารแช่แข็ง

ห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็ง หรือเรียกอีกชื่อว่า ห้องแช่แข็ง(Freeze Room) โดยห้องนี้มีความแตกต่างจากห้องเย็นประเภทอื่นๆ เนื่องจากต้องทำให้อุณหภูมิของการแช่อารหารให้กลายเป็นจุดเยือกแข็งโดยสมบูรณ์ โดยห้องนี้ใช้สำหรับการแปรรูปอาหารหลากหลายชนิด เช่น อาหารทะเล หรืออาหารปรุงสุกพร้อมทาน โดยปกติจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส ทำให้การเก็บรักษาอาหารแช่แข็งนั้นอยู่ได้นานเป็นปีๆ โดยมีคุณภาพและรสชาติที่คงความอร่อยไว้ได้เป็นอย่างดี โดยห้องเย็นประเภทนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการประมง ,ปศุสัตว์ โดยปกติห้องนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าประเภทอื่น(50-60เมตร)

ห้องแช่แข็งลมแรง

4. ห้องแช่แข็งลมแรง

ห้องแช่แข็งลมแรง(Air Blast Freezer) เป็นอีกห้องสำหรับการใช้แปรสภาพสินค้าที่สด ให้เป็นสินค้าแช่แข็งคุณภาพสูง ป้องกันเซลเนื้อสัตว์ฉีกขาด จำพวก เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ รวมถึงคงความยืดหยุ่นของเนื้อสัตว์ไว้ ช่วยป้องกันเนื้อสัตว์ไม่ให้เกิดการเละจนไม่น่ารับประทาน โดยปกติแล้ว อุณหภูมิของห้องแช่แข็งลมแรงนี้จะอยู่ที่ -30 ถึง -50 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว จะแตกต่างจากห้องแช่แข็งปกติจากการควบคุณอุณภูมิที่ไม่เท่าจากเดิมที่ -18ถึง -25 องศาเซลเซียสเพียงเท่านั้น

ห้องเย็น ไลน์ผลิต

5. ห้องเย็น ไลน์ผลิต

ห้องเย็นไลน์ผลิต (Processing Room) โดยห้องนี้ใช้สำหรับภายในโรงงาน มีขนาดที่ใหญ่ใช้สำหรับประกอบวัถุดิบต่างๆ เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการวางเครื่องจักร และการใช้คนงานจำนวนมาก โดยห้องนี้จะเป็นกระบวนการแปรรูปสินค้าต่างๆจะมีตั้งแต่จำพวกของสด ยา อาหารเสริม เป็นต้น จะมีการควบคุมให้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองรวมถึงจำพวกแมลงที่อาจเข้ามาจากด้านนอก โดยปกติห้องนี้จะถูกควบคุมอุณภูมิไว้ไม่เกิน 17-18 องศาเซลเซียส ห้องไลน์ผลิตที่มีคุณภาพ ควรได้การรองรับมาตรฐานจาก GMP เพื่อความน่าเชื่อถือในแวดวงอุตสาหกรรม

6. ห้องเย็น เพาะเมล็ดพันธุ์

ห้องเย็นเพาะเมล็ดพันธุ์ (ห้องบ่มเมล็ดพันธุ์) ห้องนี้ใช้สำหรับทดลองวิจัยกับผักผลไม้ต่างๆ เหมาะกับพันธุ์ชนิดที่ต้องการบ่ม เพื่อให้เกิดการสุก จากการควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง ซึ่งโดยปกติห้องนี้จะกำหนดอุณหภูมิไว้อยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ต้องแม่นยำ โดยปกติห้องเย็นประเภทนี้สามาระจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เป็นตันๆ ส่วนใหญ่นิยมใช้กับพืชผลไม้จำพวก ข้าว ข้าวโพด ขนุน ทุเรียน ที่ต้องใช้การบ่มเพื่อการเจริญเติบโต

จุดประสงค์การใช้ห้องเย็น

 1. ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายเสื่อมสภาพจากการเน่าเสีย โดยเฉพาะ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล
 2. สามารถควบคุมความชื้น ความสะอาดภายในห้องเย็นได้อย่างสะดวก
 3. ใช้สำหรับวางแผนการสต็อกสินค้า รวมถึงการจัดส่งได้อย่างดีเยี่ยม
 4. ช่วยชะลอการเติบโตปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆของสินค้าได้
 5. สามารถใช้เพาะเมล็ดพันธุ์พืชได้ โดยเฉพาะพืชผัก ที่มีการเติบโตยาก ต้องใช่การบ่มเป็นหลัก
 6. ทำให้สินค้าจำหน่ายได้กำไรมากขึ้น เนื่องจากสินค้ามีความสดใหม่อยู่สม่ำเสมอ
 7. ห้องเย็นให้ความประหยัดในระยะยาว เซอร์วิสง่ายอีกด้วย
 8. ป้องกันอาหารที่เกิดจากการเป็นพิษ จากตัวจุลินทรีย์ที่เติบโตบนเนื้อสัตว์

ส่วนใหญ่นิยมสร้างห้องเย็นภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบตามประเภทของธุรกิจ ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ เป็นการสร้างตามความต้องการของผู้ประกอบการ วัสดุใช้สร้างห้องเย็นประกอบด้วย

 • ผนังห้องเย็น PS PU PUR จำพวกนี้คือแผ่นฉนวนสำหรับการสร้างผนังห้องเย็น โดยปัจจุบันมีบางยี่ห้อที่กันการเกิดเพลิงไหม้ได้ด้วย ยกตัวอย่างแผ่นฉนวนแบรนด์ Rock wool มีคุณสมบัติทนความร้อนสูง และมีราคาที่ถูกจับต้องได้
 • พื้นภายในห้องเย็น โดยทั่วไปจะเป็นในรูปแบบพื้นคอนกรีต เนื่องจากมีความทนทานสำหรับระยะยาว แต่ใช้เวลาทำค่อนข้างนาน และมีขั้นตอนที่มากพอสมควร ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่เหมือนพื้นโฟม ที่มีข้อดีอย่างการติดตั้งที่มีความรวดเร็ว ขั้นตอนน้อย ประหยัดกว่าอีกด้วย สามารถควบคุมความชื้น ป้องกันความร้อนภายนอกได้เป็นอย่างดี เรียกว่า PIR สามารถเคลื่อนย้ายได้ทุกเมื่อ ข้อเสียพื้นโฟมPIR อาจจะมีความทนทานที่สู้พื้นคอนคอนกรีตไม่ได้ แต่สามารถใช้ทดแทนได้ดีเช่นกัน
 • ม่านประตู หรือม่านอากาศ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะจะเป็นริ้วกั้นห้อง เพื่อทำให้เดินผ่านเข้าออกภายในห้องเย็นได้อย่างสะดวก ติดตั้งง่าย โดยจะมีทั้งเป็นพลาสติกทึบ และพลาสติกใส สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการผู้ประกอบการ
 • ประตูห้องเย็น ปัจจุบันมีทั้งแบบบานสไลด์ และ แบบบานสวิง โดยมีวงกบอลูมิเนียมที่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งประตูพวกนี้จะถูกสร้างมาเพื่อรองรับการใช้งานที่ค่อนข้างหนักพอสมควร แต่ถ้าเลือกอายุที่ใช้งานได้นานกว่า จะแนะนำให้เลือกใช้เป็นบานสวิง เพราะมีความแข็งแรงทนทานที่มากกว่านั่นเอง
 • ตู้คอนโทร หรือเรียกว่า แผงควบคุมห้องเย็น(Control Box) ติดตั้งเพื่อการควบคุมการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้องเย็น ช่วยปกป้องไม่ให้เกิดอาการไฟตก รวมถึงการกระชากไฟ ช่วยควบคุมการเปิด-ปิด คอล์ยเย็น และ คอล์ยร้อน และใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องเย็น ให้มีความสเถียรคงที่อีกด้วย
 • ท่อทองแดง ใช้ติดตั้งการเดินท่อภายในห้องเย็น ใช้สำหรับผลิตเครื่องทำความเย็น และเครื่องถ่ายเทความร้อน
 • คอล์ยเย็น เป็นตัวที่ติดตั้งภายในห้อง มีหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับของเหลวสารทำความเย็น(น้ำยาแอร์) ให้เกิดกลายเป็นไอและส่งความเย็นออกมาภายในห้องเย็น
 • คอล์ยร้อน หรือที่เรียกว่า คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำความเย็น ทำงานร่วมกับคอล์เย็น โดยจะระบายความร้อนเป็นสองระบบ 1.ระบายความร้อนด้วยน้ำ 2. ระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยปกติแล้วให้สังเกตหากคอล์ยร้อนมีเสียงดัง ก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าอาจเกิดความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ อาจจะเป็นที่ลูกปืนมอเตอร์แตก
 • คอมเพรสเซอร์(Compressor) เป็นอุปกรณ์หลักๆเลยก็ว่าได้ หนึ่งในระบบทำความเย็นภายในห้องเย็น ทำหน้าที่ดูดอัดสารทำความเย็น ในรูปแบบแก๊สผ่านเข้ามาทางท่อซักชั่น โดยอุปกรณ์นี้จะแบ่งความดันสูงและความดันต่ำในตัว โดยคอมเพรสเซอร์ในบ้านเรามีทั้งหมด 8ชนิด ยกตัวอย่าง แบบลูกสูบ ที่ทำหน้าที่ดูดอัดสารทำความเย็น ในรูปแบบแก๊ส ทำงานแบ่งเป็นกระบอกสูบ จะมีลิ้นดูดและลิ้นอัด ทำให้ตัวที่เป็นแก๊ส มีความดันสูง และมีอุณภูมิที่สูงขึ้นส่งไปผ่านไปที่คอนเดนเซอร์

ก่อนสร้าง ห้องเย็น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

มีคำตอบดังนี้

 1. คุณต้องรู้อุณหภูมิที่ต้องการ ยกตัวอย่าง คุณต้องการใช้ห้องเย็นเพื่อเก็บผักผลไม้ ต้องทราบก่อนว่า อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงเพียงพอต่อการใช้งาน
 2. คำนวณพื้นที่สำหรับใช้สร้างห้องเย็น ข้อนี้สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้คุณประหยัดไม่เกิดการบานปลายกับการลงทุน
 3. งบประมาณจ้างทำห้องเย็นมีเท่าไหร่ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งคุณเองและผู้รับจ้าง เช่น คุณมีงบหนึ่งแสนบาท แต่อยากได้ห้องเย็นขนาดใหญ่ อันนี้ก็คงจะไม่ได้
 4. ปริมาณสินค้าที่คุณจะจัดเก็บต่อวัน เช่น คุณมีเนื้อสัตว์จัดเก็บจริงๆ5ตัน แต่สร้างห้องเย็นสำหรับจัดเก็บเนื้อไว้เพียง1ตัน ทำให้อนาคตคุณต้องรื้อโครงสร้างห้องใหม่ ทำให้เกิดการเสียเวลาและบานปลาย
 5. คุณต้องการให้สินค้าแข็งภายในกี่ชั่วโมง โดยเฉพาะสินค้าแช่แข็ง เพราะมีผลกับการลงทุนของอุปกรณ์ภายในห้องเย็น
 6. เลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ ยกตัวอย่าง Inter Cooling ที่สร้างห้องเย็นไปแล้วมากกว่า 1,000 โรงงานทั่วประเทศ พร้อมทีมซ่อมบำรุงห้องเย็น ที่สามารถเข้าเซอร์วิสได้ตลอด24ชั่วโมง
 7. ผู้รับจ้างต้องให้ทางเลือกคุณได้ เช่นคุณมีเงินลงทุนอยู่ที่ 80,000 บาท ก็ต้องแนะนำได้ว่าให้เลือกเป็นห้องเย็นมือสอง หรือ ห้องเย็นสำเร็จรูป เนื่องจากมีราคาถูก ลงทุนไม่มากใช้ได้เหมือนกัน
 8. ต้องทราบถึงวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเย็น เพื่อทราบเกี่ยวกับค่าซ่อมบำรุงในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุ ไม่ให้เกิดการโดนหลอกจากการเรียกเก็บค่าซ่อมราคาแพง

ห้องเย็นสำเร็จรูป เหมาะกับใครบ้าง?

ห้องเย็นสำเร็จรูป จริงๆแล้วห้องเย็นประเภทนี้เหมาะกับทุกคน เนื่องจากลงทุนน้อยราคาไม่แพง เหมาะกับการลงทุนเริ่มต้น ราคาในตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 200,000 บาท ห้องเย็นประเภทนี้ถูกสร้างจากในโรงงานโดยการประกอบสำเร็จมีแผ่นฉนวนตัวคอนโทร รวมถึงเครื่องทำความเย็นเช่นกัน เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีงบลงทุนน้อย ข้อดีห้องเย็นสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้ตลอด ประหยัดลงทุนไม่มาก ติดตั้งใช้งานได้ทันที(ไม่ต้องรอก่อสร้าง) โดยราคาเริ่มต้นแค่เพียง 40,000 – 200,000 บาทเท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ยังมีห้องเย็นมือสองจำหน่ายจำนวนมาก ให้ได้เลือกใช้กันในท้องตลาดเพียงหลักหมื่น ข้อเสีย ห้องเย็นสำเร็จรูป คือ มีขนาดที่เล็ก ซึ่งคุณอาจจะต้องเลิกใช้ หากคุณมีสินค้าที่จัดเก็บมากขึ้น

ทำความรู้จัก Inter Cooling

Inter Cooling คือใครกัน?

คำตอบ Inter Cooling คือทีมงานรับสร้างห้องเย็นทุกประเภท มีลูกค้าในมือทั่วประเทศไทย ปัจจุบันขยายตลาดห้องเย็นไปทั่วเอเชีย มีประสบการณ์ด้านห้องเย็นมากกว่า 30 ปี จำหน่ายห้องเย็น วางแผนสร้างทุกขั้นตอนโดยวิศวกรที่มีความชำนาญ ปัจจุบันบริษัท อินเตอร์ คูลลิ่ง จำกัด รับสร้างห้องเย็นที่ให้อุณหภูมิได้ทุกรูปแบบ เช่น ห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์ ห้องเก็บพืช ห้องเก็บผักผลไม้ ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล และอีกมากมาย มีห้องเย็นมือสองจำหน่ายในราคาที่ถูกอีกด้วย ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนตามงบประมาณ และตามความต้องการ มีงบเท่าไหร่ก็สามารถสร้างห้องเย็นได้ตามที่คุณต้องการ

ปรึกษาได้ไหม แต่ยังไม่ซื้อห้องเย็นตอนนี้หรอกนะ?

คำตอบ ทีมงานวิศวกรของเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่ต้องการซื้อห้องเย็น แนะนำตามงบเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ทันที เน้นให้คำปรึกษาและบริการที่ดีอย่างแน่นอน

บริษัทอยู่ที่ไหน?

คำตอบ สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ 1352/11 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 สามารถนัดวันเพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลก่อนตัดสินใจได้เลย ติดต่อได้ที่ 0-2591-5431-3

สร้างห้องเย็นลงทุนเยอะไหม?

คำตอบ ราคาห้องเย็นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พื้นที่การใช้สอย อุณหภูมิภายในห้อง เป็นห้องเย็นถนอมสินค้า หรือ เป็นห้องแช่แข็ง(ห้องฟรีส) เริ่มต้นเพียง 200,000 บาทเท่านั้น

อยากได้ห้องเย็นสำเร็จรูป ที่นี่จำหน่ายไหม?

คำตอบ เราจำหน่ายห้องเย็นสำเร็จรูปหลากหลายประเภท มีรองรับทุกความต้องการ ตั้งแต่ราคาหลักหมื่น(ห้องเย็นมือสอง) จนถึงหลักแสน ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดีในระยะยาว

มีใบรับประกันไหม?

คำตอบ ก่อนส่งมอบงาน เราจะตรวจสอบห้องเย็น ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ พร้อมออกใบรับประกันให้ลูกค้า หากมีเหตุสามารถเรียกทีมช่างของเราเข้าเซอร์วิสได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อตกลงสร้างห้องเย็น ต้องชำระเงินอย่างไร?

คำตอบ เมื่อลูกค้าตกลงสร้างห้องเย็น ทางเราจะส่งมอบเอกสารทางบัญชี พร้อมกับให้ลูกค้าชำระเงิน 50% และเริ่มทำงานทันที พร้อมกำหนดวันส่งมอบงาน

สำหรับท่านใดที่ต้องการมีห้องเย็น เราอยากให้ลูกค้าได้เตรียมตัวทำการบ้านก่อนซื้อสักนิด เพื่อให้การลงทุนของท่านไม่เกิดการบานปลาย รวมถึงได้ห้องเย็นที่ตรงวัตถุประสงค์กับการใช้งานจริงๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการใช้งานในระยะยาว เราพร้อมยินดีแนะนำห้องเย็นให้กับลูกค้าได้ทุกงบประมาณ มีทีมงานเซอร์วิส ดูแลห้องเย็นตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินได้อย่างไม่มีสะดุด สุดท้ายอยากให้ลูกค้าได้อ่านบทความที่ทีมงานเราได้เขียน เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัว และทราบก่อนการลงทุน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย

สนใจซื้อห้องเย็นติดต่อได้ที่ www.intercooling.co.th

หรือแอดไลน์ supamitk ปรึกษาได้โดยตรงเลยครับ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านห้องเย็น

Hotline : 081-9857063, 093-6392989

ช่างตรวจสอบห้องเย็น
small_c_popup.png

ส่งข้อความถึงเรา